Chipmaand

Doel
In de chipmaand brengen wij het belang om uw dier te laten chippen nog eens extra onder uw aandacht. In de zomerperiode raken veel dieren zoek en zijn veel dierenasielen overvol. Veel leed bij dier én eigenaar kan worden voorkomen als de eigenaar zijn dier heeft laten chippen en het dier bij een databank geregistreerd staat.

In 2005 is de Chipmaand voor het eerst georganiseerd, op initiatief van de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. Zij wilde nadrukkelijker onder de aandacht brengen dat het belangrijk is om uw huisdier te laten chippen. Ook andere organisaties onderschreven het belang van chippen en ondersteunden de Chipmaand. In 2007 werd de Chipmaand georganiseerd door elf organisaties. Samen vormen deze organisaties het Platform Chipmaand. Vanaf 2008 organiseert het LICG deChipmaand.

Actie
Dierenkliniek Maaswijk ondersteunt ook deze actie. Op de chip geven wij het gehele jaar door korting en gedurende de chipmaand brengen wij geen consult in rekening.

Hoe werkt het chippen?
en chip of transponder, ongeveer zo groot als een rijstkorrel, wordt met een injectienaald onder de huid van de hond of kat gebracht. Elke chip heeft zijn eigen unieke nummer die afgelezen kan worden met een reader, aanwezig bij elke dierenartsenpraktijk, dierenasiel, dierenambulance, enz. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat de chip geregistreerd wordt op de naam van de eigenaar zodat als een dier gevonden wordt, die vervolgens teruggekoppeld kan worden aan de juiste eigenaar. Bij verhuizen, ander telefoonnummer nemen enzovoort moet dit dus ook doorgegeven worden aan de databank waar de chip geregistreerd is.