Konijnen inentingen

Myxomatose

Myxomatose kunt u onder andere herkennen aan weke bobbels in de huid (meestal aan de kop) en aan oog- en neusuitvloeiing. Bij het konijn komen onder andere twee besmettelijke dodelijke virusziekten in Nederland voor. Ze kunnen overgebracht worden door middel van contact met zieke wilde konijnen maar ook via besmet hooi of groenvoer en stekende insecten.

RHD

Van RHD zijn er twee varianten: een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte. Vaak is dit echter niet het geval en sterft het konijn zonder voorafgaande verschijnselen te vertonen. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn.
In tegenstelling tot RHD1, waar het sterftepercentage vaak >80% bedraagt, ligt het sterftecijfer bij RHD2 vaak lager (5-70%). In geval van RHD2 kan daarnaast bij konijnen die de acute fase overleven een meer chronisch ziektebeeld gezien worden met als belangrijkste verschijnselen gewichtsverlies, lethargie en icterus.

Vaccinatie

U kunt uw konijn beschermen tegen deze ziekten (Myxomatose en RHD) door twee verschillende inentingen te laten geven.

Entingen zijn voor uw konijn van levensbelang! Zowel voor Myxomatose als voor RHD bestaat geen behandeling, wel kan een goed bescherming geboden worden door vaccinatie. Konijnen mogen vanaf 5 weken leeftijd geënt worden tegen Myxomatose en RHD. Dwergkonijnen zijn gevoeliger voor het myxomatose vaccin en kunnen vaccinatiereactie krijgen (dikter ter plaatse van de vaccinatie). Het risico op RHD is het hele jaar aanwezig.

Het vaccin Nobivac Myxo-RHD geeft 1 jaar lang bescherming tegen myxomatose en tegen RHD1. Het vaccin (Cunipravac RHD variant) tegen RHD2 moet elke 6 maanden herhaald worden.

Tijdens het inenten wordt uw konijn ook volledig nagekeken, de nageltjes geknipt en als dat nodig is de snijtanden behandeld.

Voor meer uitgebreide behandelingen wordt er een aparte afspraak gemaakt.