Vaccineren op maat!

Zo min mogelijk vaccineren en toch weten dat je dier goed beschermd is? Dat kan met een eenvoudige test : de VacciCheck.
Niet enten is geen oplossing, meten is weten! Laat daarom alleen vaccineren als het nodig is! Het vaccineren kan zo worden aangepast aan de gezondheid, leeftijd en leefomstandigheden van uw dier.

De meeste vaccins tegen Parvo, hondenziekte en besmettelijke hepatitis zijn minimaal 3 jaar werkzaam. Uit nieuwe wetenschappelijke studies blijkt dat de bescherming soms nog langer aanhoudt dan 3 jaar.

De VacciCheck-test geeft aan of uw hond of kat antistoffen heeft tegen de meest voorkomende ziekten waartegen wordt gevaccineerd. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is de maat voor de afweer van uw dier. Als de titer hoog genoeg is, is vaccinatie niet nodig.

Het is een simpele bloedtest, waarvoor maar één druppel bloed nodig is en de test kan worden gecombineerd met de jaarlijkse gezondheidscontrole en eventuele enting tegen de ziekte van Weil/kennelhoest.

Voordelen

• voor alle dieren om onnodige vaccinatie te voorkomen zodat het immuunsysteem niet onnodig wordt belast met een enting
• voor dieren die gevoelig hebben gereageerd op vaccinaties
• voor zieke dieren, bijvoorbeeld dieren met een auto-immuunziekte of epilepsie, om zo min mogelijk te enten
• voor het opstellen van een individueel vaccinatieschema voor pups.

Met de VacciCheck kan worden bepaald wat het beste moment is om te starten met enten.
• om te controleren of vaccinaties zijn aangeslagen
• check bij honden van één jaar, om te weten of er voldoende antilichamen zijn opgebouwd
• bij oude dieren, kijken of ze voldoende beschermd zijn, zodat ze geen overbodige enting krijgen
• bij dieren waarvan de vaccinatiestatus onbekend is (honden uit het buitenland), om te kijken of ze beschermd zijn

Waarvoor kan worden getest?

Hond: Parvo, Hondenziekte (Distemper) en besmettelijke leverziekte (Hepatitis)
Kat: Niesziekte (Calici en Herpes) en Kattenziekte (Panleukopenia)

Niet voor de Ziekte van Weil (Leptospirose) en kennelhoest, het vaccin hiertegen geeft geen langdurige bescherming.

Show, pension of asiel

Met een positieve titerbepaling (in entingsboekje) is deelname aan shows en toegang tot pension of asiel mogelijk.
Wanneer de dierenarts aangeeft dat de hond voldoende beschermd is, dan kan een titerbepaling en een verklaring van de
dierenarts gezien worden als bewijs dat de hond voldoende gevaccineerd is.
Er moet wel door ons in het entingsboekje aangegeven worden voor hoe lang de hond beschermd/gevaccineerd is en zo wordt
er een geldigheidstermijn aan de verklaring gekoppeld (aldus Raad van Beheer, Dibevo, KNMvD).

En verder?

Na controle met de VacciCheck kan worden besloten om het titeren te herhalen, meestal is dit pas na 3 jaar weer noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de uitslag.
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat na een goede basisvaccinatie als pup, de meeste honden minimaal 3 jaar goed beschermd zijn.
bron: www.nmlhealth.com

vaccicheck